model

Isuzu pick up 4 door Cab4 1.9 Ddi S

view more details >

สะท้อนความโดดเด่นสุดขีดทุกมิติ ก้าวล้ำ... ด้วยโฉมใหม่ ที่ดีไซน์ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 676,000 บาท

Get Today's Price

Cab 4 1.9 Ddi S (ABS) M/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 686,000 บาท

Get Today's Price

Hi-Lander 1.9 Ddi L 4-Door M/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 803,000 บาท

Get Today's Price

Cab 4 1.9 Ddi Z M/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 813,000 บาท

Get Today's Price

Hi-Lander 1.9 Ddi Z 4-Door M/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 855,000 บาท

Get Today's Price

Hi-Lander 1.9 Ddi Z DVD 4-Door M/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 875,000 บาท

Get Today's Price

Hi-Lander 1.9 Ddi Z-Prestige 4-Door M/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 945,000 บาท

Get Today's Price

Hi-Lander 3.0 Ddi Z-Prestige 4-Door M/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 971,000 บาท

Get Today's Price

Hi-Lander 1.9 Ddi Z-Prestige 4-Door A/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 990,000 บาท

Get Today's Price

Hi-Lander 3.0 Ddi Z-Prestige 4-Door A/T

view more details >

ก้าวล้ำ... ด้วยดีไซน์ที่ทุกเส้นสายทรงพลังดุดัน แข็งแกร่ง เท่เหนือชั้นทุกมุมมอง พร้อมยกระดับความหรูหรา ล้ำสมัย ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ภายในห้องโดยสาร กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ สมรรถนะเหนือชั้น แรง ประหยัด ค่า CO2 ต่ำสุดสุด ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พาคุณทะยานสู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

ราคาเริ่มต้น 1,016,000 บาท

Get Today's Price