Canvas Logo

บริการนัดหมาย

กรอกข้อมูลเพื่อจองวันที่สะดวกเข้าใช้บริการ

ข่าวสารและโปรโมชั่น

5 ขั้นตอนเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝน

5 ขั้นตอนเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝน มีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกัน1.ยกก้านปัดน้ำฝนทั้ง 2 ข้าง2.ดันสลักเล็กๆลง พร้อมดันก้านปัดน้ำฝนออก3.ใส่ก้านใบปัดน้ำฝนใบใหม่กดให้ลงล๊อค4.ตรวจเช็คและเติมน้ำที่ปัดน้ำฝนให้อยู่ในระดับ Full5.ลองทดสอบกดปุ่มฉีดน้ำเพื่อตรวจดูควมเรียบร้อย

5 ขั้นตอนเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝน มีอะไรบ้าง

วันนี้เรามาดูกัน

1.ยกก้านปัดน้ำฝนทั้ง 2 ข้าง

2.ดันสลักเล็กๆลง พร้อมดันก้านปัดน้ำฝนออก

3.ใส่ก้านใบปัดน้ำฝนใบใหม่กดให้ลงล๊อค

4.ตรวจเช็คและเติมน้ำที่ปัดน้ำฝนให้อยู่ในระดับ Full

5.ลองทดสอบกดปุ่มฉีดน้ำเพื่อตรวจดูควมเรียบร้อย

Related Posts: